"Ano ba'ng meron sa 'yo at dinadaga ang puso ko sa katorpehan?"

Hatred. Iyon ang nararamdaman ni Kate para sa best friend ng kuya niya na si Rodney. Paano ba naman, mula nang magkakilala sila ay wala nang ginawa ito kundi ang inisin siya. Kaya kahit saksakan pa ito ng guwapo, wala siyang ka-amor-amor dito.

Nadagdagan pa ang pagkainis niya rito nang malaman niyang ito pala ang dahilan kaya hindi pa siya nagkaka-boyfriend ever. Hinaharang at pinagbabantaan pala nito ang lahat ng manliligaw niya. Pakiramdam niya ay sinira nito ang buhay niya dahil sa pakikialam nito sa love life niya.

Bilang ganti, pinahirapan niya ito. Pero hindi niya na-foresee na ang pagpapahirap pala rito ang magiging susi para mabuksan nito ang kanyang puso...