En bok att känna igen sig i. Att gå runt med i väskan.
En bok att läsa från början till slut eller bara lite här och där.
En bok att visa för någon speciellt viktig och säga: Just så här känner jag idag.

Malin Isaksson har i Orden brinner i hjärnan valt moderna svenska dikter och ett par prosatexter från de senaste femton åren.